Päť priestorov na stretávanie sa stane krajšími


Päť najlepších projektov z celého Slovenska podporila Nadácia Ekopolis z programu Priestory 2008,  ktorého cieľom je úprava a vytváranie verejných priestranstiev. V Banskej Bystrici, Kalnej Roztoke, v Pohorelej, Tesároch a Trstenej dostali ľudia šancu zrealizovať svoje nápady a zmeniť zanedbané verejné priestranstvá na príjemné a bezpečné miesta. Podobu nových priestranstiev si občania na jar sami navrhnú, naplánujú a do konca roka 2008 by mali byť aj upravené. V poradí už 4.ročník programu Priestory 2008  vyhlásila minulý rok  Nadácia Ekopolis, v spolupráci dlhoročným partnerom programu –  ČSOB Finančnou skupinou.  Do uzávierky  prišlo 68 projektov z celého Slovenska. Celková požadovaná suma bola viac ako 12,3 milióna korún.


■ Podporené projekty:

V Banskej Bystrici plánujú v rámci projektu Miesto pre nás – sídliskových ľudí skultivovať sídliskový priestor, odstrániť z neho nebezpečné prvky a premeniť ho na príjemné  miesto pre rôzne skupiny ľudí. Projekt bol podporený sumou 150 000 Sk.

V Kalnej Roztoke, v okrese Snina, chcú upraviť členovia neziskovej organizácie Rodáci   priestor pri ObÚ a kultúrnom dome, kde sa uskutočňujú rôzne kultúrne akcie, na miesto so zaujímavými zákutiami na stretnutia. Na projekt  K – Agora získali   200 000 Sk.

Členovia občianskeho združenia Opora z Pohorelej (okres Brezno) plánujú v rámci projektu  Pohorelský dvor  vybudovať v centre obce, na pozemkoch zbúraných domov, nové námestie. Projekt bol podporený sumou 200 000 Sk.

Premeniť pozemok v centre obce na priestor pre hry detí, na  podujatia a oddych pre rôzne skupiny ľudí plánujú v Tesároch (okres Topoľčany). Na projekt „Relaxačno – oddychová zóna v obci Tesáre  získali 175 000 Sk.

Miesto pre všetkých je názov projektu z Trstenej, ktorého cieľom je zveľadenie priestoru pri novom Oravskom centre mládeže a vytvorenie miesta na rôzne podujatia a stretnutia. Projekt bol podporený sumou 175 000 Sk.

Žiadatelia podporených projektov sa  stretnú aj s lektormi programu 10. – 12. januára 2008 v Turčianskych Tepliciach na tréningu, kde dostanú informácie o tom, ako realizovať úspešne svoje projekty.

“Prioritou 4.ročníka programu je úprava a vytváranie verejných priestranstiev, ktoré podporujú komunikáciu a stretávanie sa rôznych  skupín ľudí.  Cieľom programu PrieStory  je podporovať účasť ľudí na plánovaní, vytváraní a skrášľovaní verejných priestorov a zlepšovaní prostredia, v ktorom žijú. Zabezpečením potrebného vzdelávania, poradenstva a financií chceme pomôcť vytvárať verejné priestory, ktoré budú navrhnuté, vybudované a udržiavané samými obyvateľmi okolitých štvrtí a domov, “ vysvetlila Martina Paulíková, manažérka programu PrieStory.


Názov grantového programu PrieStory je odvodený od myšlienky, že miesta, ktoré nás obklopujú, nás ovplyvňujú. Ak nám na nich záleží, môžeme ich zmeniť. Každé zmenené miesto má potom svoj príbeh. Tak vznikajú PrieStory – miesta, ktoré spájajú ľudí.

Program je špecifický tým, že podporuje nielen úpravu verejných priestranstiev, ale najmä plánovanie týchto úprav obyvateľmi. Pre zapojenie obyvateľov sa využívajú plánovacie víkendy, počas ktorých účastníci zhodnotia vybrané priestranstvo, stanovia si, na čo by im malo slúžiť a ako bude vyzerať. Ich návrhy, ktoré sa objavia v ankete a zaznejú počas diskusie,  spracuje architekt. Potom už nič nebráni úpravám vybraných priestorov.

V 1. ročníku PrieStory 2005 sa zrealizovalo päť projektov: v Žiline, Zvolene, Nitre, Bratislave – Petržalke a Leviciach. V období 2006 až jar 2007 boli upravené ďalšie štyri priestranstvá:  v Pezinku, Kežmarku, Bratislave – Rusovciach a Nových Zámkoch. Do konca roka 2007 upravili a skrášlili priestory v Pruskom, Rajci, Rimavskej Sobote a Stančínskej Roztoke.

Viac informácií: Martina Paulíková, manažérka programu PrieStory, 0915  811 195, paulikova@ekopolis.sk alebo na www.old.ekopolis.sk, www.priestory.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.