Titulom Strom roka 2016 sa pýši budatínsky platan


Víťazom ankety Strom roka 2016 sa stal platan z Budatína, ktorý získal 2 488 hlasov. Bude reprezentovať Slovensko v súťaži Európsky strom roka. Na druhom mieste sa umiestnila lipa, ktorá rastie v Spišskom Bystrom. Tretie miesto patrí pagaštanu z Malého Cetína. O poradí dvanástich stromov – finalistov rozhodlo rekordných 19 285 hlasov.

Nadácia Ekopolis v spolupráci s hlavnými partnermi, ktorými sú Nadácia Slovenskej sporiteľne a Slovenská agentúra životného prostredia, realizovala v roku 2016 v poradí už štrnásty ročník ankety. Anketu ďalej podporili ISA Slovensko (Medzinárodná arboristická spoločnosť), vydavateľstvo Dajama, kníhkupectvo Artforum a záhradníctvo ABIES. Patrónom ankety je už piaty rok spevák Peter Lipa. Poslaním ankety je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie.

„Symbióza s prírodou je nevyhnutným predpokladom ďalšieho vývoja. Stromy sú jej významnou súčasťou, sú symbolom  pevnosti, sily, stability. Naša Nadácia Slovenskej sporiteľne už dlhodobo venuje pozornosť ekologickým projektom. Spoluprácu s Ekopolisom v Ankete Strom roka považujeme za veľmi úspešnú a máme radosť zo zapojenia verejnosti do hlasovania. Krásne stromy na Slovensku si zaslúžia našu pozornosť a ochranu,“ uviedla Danica Lacová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Slovenská agentúra životného prostredia, ktorej činnosť je zameraná na starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja, je tento rok partnerom ankety Strom roka. Ako uviedol Martin Lakanda, generálny riaditeľ „nás v SAŽP teší najmä to, že prostredníctvom ankety sa dostáva zvýšenej pozornosti problematike starostlivosti o dreviny, ktoré prispievajú k rozmanitosti krajiny a majú obrovský vplyv na kvalitu života človeka. Mnohokrát si pritom až pri vyhlásení výsledkov tejto ankety uvedomíme, aké vzácne stromy rastú v našom okolí, aký majú ekologický, krajinotvorný, estetický a kultúrno-historický význam a ako im môžu škodiť zásahy človeka, klimatické zmeny, či znečistenie ovzdušia …“

Verejné hlasovanie o víťaza ankety sa začalo 7. júla 2016 na festivale Pohoda v Trenčíne a trvalo do konca septembra 2016. Hlasovať za svoj strom mohol každý, prostredníctvom SMS správy, hlasovacieho lístka, poštou alebo priamo na www.ekopolis.sk a www.facebook.com/nadacia.ekopolis.

Víťazný platan z Budatína dostane odmenu v podobe dendrologického posudku od ISA Slovensko a finančný príspevok na ošetrenie vo výške 300 eur. Stromy, ktoré sa v ankete umiestnili na 2. a 3. mieste rovnako získajú peňažnú sumu 300 eur, ktorá bude použitá na ich ošetrenie. Traja nominujúci a traja hlasujúci budú odmenení knižnými poukážkami od kníhkupectva Artforum.

Už druhý rok prebiehala súťaž medzi školami, ktoré vyzbierajú najviac hlasovacích lístkov. Prvé tri školy získajú výsadbový materiál od Záhradníctva ABIES v celkovej hodnote 500 eur. Zakladná škola Radvanská z Banskej Bystrice vyzbierala rekordných 958 hlasovacích lístkov, vďaka čomu sa umiestnila na prvom mieste a získala výsadbový materiál v hodnote 250 eur. Druhé miesto podporené výsadbovým materiálom v hodnote 150 eur získala Základná škola Karpatská zo Žiliny. Na treťom mieste skončila Stredná priemyselná škola stavebná zo Žiliny a obdržala šek na výsadbový materiál v hodnote 100 eur.

 

Výsledky ankety Strom roka 2016:

P.č. Názov stromu Lokalita Počet hlasov Umiestnenie
1. Čerešňa Lehota pod Vtáčnikom 1414 8.
2. Dub cerový Šurianky 1451 6.
3. Lipa malolistá Spišské Bystré 2034 2.
4. Lipa veľkolistá Cigeľ 1804 4.
5. Javor poľný Kokošovce 1013 12.
6. Platan javorolistý Budatín 2488 1.
7. Vŕba biela Nižná Myšľa 1725 5.
8. Lipa malolistá Smrdáky 1445 7.
9. Pagaštan konský Malý Cetín 1929 3.
10. Platan Tornaľa 1299 10.
11. Červený buk Hermanovce 1297 11.
12. Hruška planá Lovčica-Trubín 1386 9.

 

Príbehy víťazných stromov:  

1.miesto – Platan javorolistý (Platanus hispanica)

Budatín, okr. Žilina, lokalita: park pri Budatínskom hrade, vek: 270 rokov, obvod: 603 cm, výška: 27 m

Platan je najväčší z platanov v Budatínskom parku na sútoku významných riek Kysuce a Váhu. Založený bol za vlády grófa Jána Suňoga v roku 1745. Hlavným záhradníkom a tvorcom zámockého parku bol Ján František Roder zo Sliezska. V bezprostrednej blízkosti tohto veľkého zdravého stromu rastie ďalší menší, chorý, bútľavý. Dva platany – rastú pospolu ako dvaja rozdielni bratia, koreňmi sú však neoddeliteľne previazaní.

2.miesto – Lipa malolistá (Tilia cordata)

Spišské Bystré, okr. Poprad, lokalita: v juhovýchodnej časti nového cintorína, vek: 200 rokov, obvod: 597 cm, výška: 17 m

Existencia tejto krásnej lipy súvisí s históriou dediny, spôsobom života a myslenia predkov, ktorí mali v úcte stromy už od pohanských čias. Táto lipa je jednou z posledných štyroch hraničných líp, ktoré vytyčovali cintorín. Cintorín bol založený na farských pozemkoch po veľkej povodni v roku 1813, ktorá poškodila starý cintorín. Vysádzanie hraničných stromov bolo kedysi častým zvykom, aby sa zabezpečili jasné a pevné hranice pozemkov.

3.miesto – Pagaštan konský (Aesculus hippocastanum L)

Malý Cetín, okr. Nitra, lokalita: v parku pri kostole, vek: 165 rokov, obvod: 307 cm, výška: 20 m

V minulosti bol pod gaštanom park, kde sa hrávali deti, stretávali dôchodcovia, dokonca sa konali i zábavy – a všetci pod ním tancovali. Asi niet páru v obci, ktorý by pod gaštanom nemal rande a asi každá dievčina v obci dostala aspoň raz pusu pod týmto gaštanom. Napriek tomu, že každoročne je krásne zakvitnutý, plody nemal ani raz. Medzi obyvateľmi sa traduje, že mu chýba spriaznená duša, priateľ – najbližšie veľké stromy, resp. gaštany sú vzdialené 200 až 300 m.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.