Cesty na ťažbu dreva nahradia turistické chodníky v Bystrej doline?


Lesy SR, š.p. Banská Bystrica plánujú vybudovať viac ako 15 km lesných ciest v Bystrej doline v Národnom parku Nízke Tatry, určených na ťažbu dreva. Viaceré  z plánovaných ciest majú vzniknúť aj na trase turistického a zážitkového chodníka, ktorý tu v roku 2006 a 2007 vybudovala Správa Národného parku Nízke Tatry, s finančnou podporou Nadácie Ekopolis, vo výške takmer 1 milión korún.

Zážitkový chodník  s dĺžkou 6,5 km spája rekreačné centrum  Tále s lyžiarskym strediskom na južných svahoch Chopku. Spríjemňuje pohyb turistom, pretože nahradil turistický chodník, ktorý vedie po štátnej asfaltovej ceste. Na trase chodníka vznikli  miesta na oddych  s lavičkami, studničkami, mostíkmi, altánkom a siedmimi  informačnými tabuľami. Hlavným cieľom Správy Národného parku Nízke Tatry bolo sprostredkovať návštevníkom zážitok z prirodzenej obnovy lesa, bez ľudských zásahov,  po veternej smršti v novembri 2004 a porovnanie tohto riešenia s tradičným lesníckym prístupom k obnove lesa po takýchto udalostiach. To bol hlavný dôvod, prečo tento projekt v roku 2006 podporila Nadácia Ekopolis. Chodník bol vybudovaný veľmi šetrne, v mimoriadne náročných terénnych podmienkach, so súhlasom Lesov SR, š.p., OZ Čierny Balog.

Spomínaný chodník by nemal byť v tejto oblasti jediný. Lesy SR, š.p. tu plánujú vybudovať náučný chodník „Gápeľ“, ktorý by sa mal napájať na už vytvorený  zážitkový chodník. Vznikol by tak jedinečný priestor, kde by mohli návštevníci Nízkych Tatier v relatívnej blízkosti významných turistických a rekreačných centier spoznať a precítiť zážitok z „divočiny“, z lesa, ktorý sa vyvíja len podľa prírodných zákonitostí.

“Táto jedinečná šanca je však ohrozená zámerom na výstavbu lesných ciest, ktoré začiatkom februára 2008 povolil Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici, s následnou ťažbou dreva, či chemickými postrekmi, “ hovorí Ján Roháč, programový manažér Nadácie Ekopolis. “Hoci argumenty lesníkov o súčasnom extrémnom rozšírení podkôrnikovej kalamity majú svoju váhu, bude dobre, ak sa už vybudované dielo slúžiace poznaniu ušetrí. V opačnom prípade vyjde nazmar nielen investovaná energia a prostriedky, ale  – a to je to najhoršie – aj krehké porozumenie, ktoré sa spoločným prístupom zainteresovaných k budovaniu náučných chodníkov v tomto exponovanom priestore začalo nádejne vytvárať,“ dodal Ján Roháč na záver.

Kontakt: Nadácia Ekopolis, Ján Roháč, 0905 240137, rohac@stonline.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.