Biodiversity Business Talks


Príroda je súčasťou našich sídiel – priestorov, kde žijeme, bývame a pracujeme. Práve v areáloch firemných prevádzok – priemyselných a obchodných spoločností sa ukrýva veľký potenciál pre zlepšenia kvality životného prostredia, vrátane zmierňovania dopadov a adaptácie na zmenu klímy.

Sériou troch online rozhovorov prinášame dialóg so zástupcami inšpiratívnych projektov spájajúcich sídelnú výstavbu s biodiverzitou. Robin Winogrond, Manfred Vith, Johannes Rauch a Frédéric Chartier predstavili tri jedinečné projekty – úspešne uvedené do života a poučné zvládnutím prekážok pri ich realizácii.

Online stretnutia pripravila rakúska spolková krajina Vorarlbergsko s partnermi v rámci projektu EU LIFE BooGI-BOP, ktorého slovenským partnerom je Nadácia Ekopolis.

 

1. Prírodný mestský park nad diaľnicou

Práve takýmto miestom je park Prírodovedného múzea v St. Gallen. Bývalá pastvina priamo nad vjazdom do diaľničného tunela akoby odrážala charakter švajčiarskej krajiny: tesné spojenie mestského s vidieckym, infraštruktúry mestskej časti s prírodou vidieka. A zrejme ešte viac: architekti na tomto mieste umne spojili tri témy dôležité pre lokalitu:  prepojenie prírody a kultúry, tri geologické epochy významné pre región a dialóg vedy a viery – pozemok parku hraničí s kostolom a športovým areálom.

 

 

2. Symbióza architektúry a prírody

Revitalizovaný vodný tok ako živá niť priemyselného areálu, pochôdzne zelené strechy s oddychovými zónami, vodné, lúčne a lesné plochy priťahujúce ľudí aj rôzne živočíchy… aj takýto môže byť areál technologickej spoločnosti. Areálom a jeho príbehom nás v online debate prevedie Manfred Vith, zástupca spoločnosti OMICRON (Rakúsko), ktorá  je jedným zo svetových lídrov v oblasti bezpečnostných technológií. Pozývame!

 

3. Škola biodiverzity

Pôsobí tak trocha ako škola snov… no určite je to škola, kde sú s prírodou v každodennom kontakte. Pozývame na online stretnutie, kde Dominique Gauzin-Müller v rozhovore s architektom Frédéricom Chartierom predstavia školu Biodiversity Business School in Boulogne Billancourt (Paríž) a to, ako môže byť biodiverzita harmonicky zahrnutá do plánovania a výstavby.

Budova školy je priestorom, kde nachádzajú domov rôzne rastliny, hmyz či drobné cicavce. Nájdeme tu spoločenstvá suchomilných rastlín, krovinaté lemy a dominantou je hájik s vhodne vybranými druhmi stromov.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.