Čo Železná opona oddeľovala, Zelený európsky pás spája


Čo Železná opona oddeľovala, Európsky zelený pás spája. Aj takéto posolstvo adresoval minister životného prostredia Ján Budaj účastníkom online workshopu, ktorý sa konal v rámci projektu Dare to Connect 8. apríla 2021. Účastníkom sa prihovoril aj Dušan Karaska, generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR s ktorou sme workshop organizovali, ako aj a štátny tajomník ministerstva životného prostredia Juraj Smatana.

V programe workshopu bola prezentácia Stefana Fuscha s Viedenskej univerzity o metodológii projektu a hlavných výsledkoch, zatiaľ čo výsledky a získané poznatky z CHKO Záhorie a CHKO Malé Karpaty predstavili Tomáš Olšovský a Peter Puchala zo Štátnej ochrany prírody SR. Napokon projekt Bratislavského dunajského parku predstavil Martin Mišík, jeden z jeho spoluautorov. Na workshope sa zúčastnilo viac ako 30 účastníkov – pracovníkov verejnej správy a ochrany prírody z celého Slovenska.

 Zelený európsky pás – Green Belt spája 24 krajín od rusko-nórskej hranice, pozdĺž baltického pobrežia, cez strednú Európu a Balkán až po Čierne more. Táto línia ako Železná opona rozdeľovala Európu takmer 40 rokov. Dnes je súčasťou paneurópskej ekologickej siete a významným prvkom zelenej infraštruktúry. Na Slovensku tvorí Green Belt 75 km úsek rieky Morava, kratší úsek Dunaja a intenzívnejšie využívané plochy pri Bratislave, ktoré zahŕňajú aj územie európskeho významu Sysľovské polia. V priebehu r. 2018 – 2021 v rámci medzinárodného projektu prebehlo mapovanie a hodnotenie konektivity krajiny v podunajskej časti Green Belt, ktoré sa zúčastnili aj slovenskí partneri a experti.

Prezentácie, ktoré odzneli na online seminári sú dostupné na stiahnutie na TOMTO LINKU.

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.