Informačný webinár „Regeneratívne poľnohospodárstvo na Slovensku – súčasná situácia a možnosti pre jeho rozvoj“


Informačný webinár „Regeneratívne poľnohospodárstvo na Slovensku – súčasná situácia a možnosti pre jeho rozvoj“

Nadácia Ekopolis usporiadala informačný webinár „Regeneratívne poľnohospodárstvo na Slovensku – súčasná situácia a možnosti pre jeho rozvoj“, ktorý sa uskutočnil online 25. novembra 2021 (štvrtok) od 13,00 – 15,00 hod.

Jeho cieľom bolo predstavenie východísk pre používanie postupov regeneratívneho poľnohospodárstva a agrolesníctva (ako prístupov udržateľného využívania pôdy), diskusia o príkladoch dobrej praxe, ako aj o bariérach pre rozšírenie používania udržateľného poľnohospodárstva na Slovensku. V rámci webinára boli ponúknuté prezentácie o poľnohospodárstve v EÚ a na Slovensku. Okrem zaujímavých prednášok boli predstavené výstupy analýzy, ktorú realizovala Nadácia Ekopolis v rámci programu PRE PÔDU.

Prezentácie, ako aj zdroje informácií od lektorov webinára  sú dostupné na podstránke programu.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.