Aj tento rok môžu žiaci súťažiť o výsadbu zelene vďaka ankete Strom roka


Celoslovenská anketa Strom roka 2019, ktorá sa koná už po 17. krát, nepomáha len stromom a ich ošetreniu, ale vďaka nej si môžu i školy spríjemniť svoje školské areály.

 Sprievodná súťaž k ankete má za cieľ vzbudiť záujem o životné prostredie, o potrebu ochrany a ošetrovania stromov u detí a mládeže. „Chceme, aby sa i deti a mladí zapájali do environmentálnych tém a anketa svojou podstatou napĺňa tieto ciele,“ uvádza programový manažér nadácie Ekopolis, Milan Hronec.

Do súťaže sa môže zapojiť ktorákoľvek škola zo Slovenska, ktorej žiaci sa zúčastnia hlasovania. Hlasuje sa formou jednoduchých hlasovacích lístkov, ktoré nám musia vyplnené poslať zo škôl na adresu nadácie najneskôr do 7. októbra 2019. „Každý žiak má jeden hlas a je na ňom, ktorý strom z finálovej dvanástky si vyberie,“ dopĺňa Hronec.

Na prvé tri školy, ktorých žiaci sa zúčastnia v čo najväčšom počte, čaká odmena – získajú výsadbový materiál od jedného z partnerov ankety, Záhradníctva ABIES, v hodnote spolu až 500 eur,“ uzatvára Milan Hronec z nadácie Ekopolis.

V rámci ankety prebieha naďalej hlasovanie verejnosti a spolu s ňou aj súťaž na sociálnej sieti Instagram – Tour de Strom, kde ľudia súťažia o ceny z nadácie Ekopolis. Možnosť zapojiť sa potrvá do 30. septembra 2019. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa bude konať v polovici októbra.

Viac o podmienkach súťaže pre školy sa dočítate TU.

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.