Od septembra spúšťame nový vzdelávací projekt Biodiverzita do škôl


Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou Veolia, Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a.s a Podtatranskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosť, a.s.  od septembra 2018 otvára vzdelávací projekt Biodiverzita do škôl pre vybraných 14 základných a stredných škôl po celom Slovensku. Cieľom projektu, ktorý bude prebiehať počas dvoch školských rokov, je zvýšiť povedomie o význame prírodnej rozmanitosti, biodiverzity. Žiaci si pod vedením skúsených odborníkov sami navrhnú  také úpravy školských areálov, ktoré povedú k zvýšeniu rozmanitosti prostredia a tiež k oživeniu edukačného procesu.

Školský rok 2018/19 je zameraný na vzdelávanie, v rámci ktorého prebehne príprava a podrobné spracovanie návrhov od samotných žiakov a študentov pod vedením skúsených lektorov z Nadácie Ekopolis. V nasledovnom školskom roku budú školy spoločne s odborníkmi svoje plány realizovať. Každá škola získa na realizáciu návrhov grant vo výške 3000 eur. „V projekte podporíme realizáciu rôznych prvkov: výsadbu drevín, ovocných stromov a krov, realizáciu školských jedlých záhrad, vyvýšených záhonov na zeleninu a liečivé bylinky, kvetinových záhonov pre opeľovače, zóny s prirodzeným lúčnym porastom, živé ploty a vertikálnu zeleň, prvky na zadržiavanie dažďovej vody, jazierka, kompostoviská, aj úpravu priestorov pre potreby vzdelávania vonku, napr. jednoduché altánky, alebo sedenia,“ hovorí programová manažérka projektu Biodiverzita do škôl z Nádácie Ekopolis, Lucia Rossová.

V súčasnej dobe, kedy začíname výraznejšie pociťovať následky globálneho otepľovania, má zeleň v mestách a najmä jej funkcia ochladzovania a zatienenia priestoru veľký význam. Na verejných priestranstvách i v školských areáloch je preto dôležité vytváranie plôch s pestrým zastúpením rôznych rastlinných druhov na vyrovnanie teplotných extrémov. „Pri navrhovaní úprav školských areálov je cieľom dosiahnutie harmonického celku, ktorý bude esteticky i edukatívne vplývať na účastníkov vzdelávacieho procesu – žiakov a pedagógov. Žiaci môžu pozorovať organizmy, prírodné procesy, ale aj matematické úkony alebo získavať inšpirácie pre umelecké aktivity. Starostlivosťou o vlastnoručne navrhnutý a vytvorený školský areál projekt podporí vytváranie pozitívnych vzťahov s prírodou a životným prostredím,“ dopĺňa Rossová.

 

Viac informácií o projekte nájdete na webe na samostatnej podstránke Biodiverzita do škôl alebo u programovej manažérky: Lucia Rossová, rossova@ekopolis.sk, 0910 404 235

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.